ד"ר אילנה פרנק-מור


הטיפול אצלי

הטיפול נעשה באמצעות שיחות. כאשר הוחלט שנכון להשתמש ב CBT, אני משלבת משימות ו/או חשיפות לפי הצורך. בעזרת כלים אלה, המטופל רוכש דרכים להתמודד עם קשייו, ולומד לשנות את מחשבותיו ואת רגשותיו המונעים ממנו איכות חיים טובה. יש לציין שבסוג טיפול זה, המטופל הינו מאד פעיל ומעורב בתכנון, בהחלטות, ובעשייה. כתוצאה, רבים מרגישים שיפור ביכולת היוזמה ובביטחון העצמי, בנוסף להורדת הסימפטומים. בסוף הטיפול המטופל נשאר עם כלים להתמודדות גם בעתיד.